:   >  דיקופול  :

:

.

 

:

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol (IUPAC); 4,4 ' -dichloro- a -(trichloromethyl)benzhydrol (CAS 8CI).

 

:

: .

 

:

3 .