top of page

שימושים: לקטילה מוחלטת של נמלים בסביבה הביתית כגון נמלת פרעה ונמלים אדומות קטנטנות, החומר בטוח לשימוש גם בסביבת מזון, אינו מפיץ ריח לוואי, הנמלים יאספו את החומר מתוך המיכלים ישאו אותו לקן וכל אוכלוסיית הקן תושמד.

כמו כן, מאחר והמלכות ניזונות גם כן, התפשטות הנמלים לקנים חדשים נבלמת.

מלכודת נמלים מס' רישוי: 465

  • :שם נפוץ

    פתיון לנמלים על בסיס חומרי משיכה

  • :רכיבים

    BIoprene וחומרי משיכה

  • :מאפיינים

    גבישים בצבע חום-צהבהב

bottom of page