top of page

שימושים: ברן הינו קוטל עשבים בלתי ברירני, בעל פעילות אשר איננה סיסטמית, המיועד לקטילת עשביה קיימת. התכשיר נקלט על-ידי עלוות הצמחים, הורס את הכלורופיל וגורם לתמותת העלים. פעילות ברן מהירה למדי, בהתאם לסוג העשב ולתנאי הטמפרטורה. יש לצפות להדברת נוף הצמחים תוך 2-6 ימים ממועד הריסוס. עשבים חד- שנתיים ורב שנתיים רגישים לברן, החל מהצצתם ובכל שלבי גידולם, לכן יש להתאים את המינון לגודל העשב. ברן קוטל כל חומר צימחי ירוק, אך בטוח בשימוש במגע עם הקרקע מאחר והמגע עם הקרקע מונע את כושר הקליטה על ידי הצמחים, לפיכך אין סכנה לשאריתיות מזיקה לגידולים. התכשיר יעיל יותר בתנאי חום ואור חזקים ופעילותו איטית יותר בתנאי קור ועננות.

קליטתו המהירה על ידי רקמות הצמח מאפשרת ריסוס גם בתנאי גשם או המטרה, מספר שעות לאחר הריסוס.

יעילות התכשיר גבוהה ככל שהעשבים צעירים יותר בעשבייה עבותה יש להגדיל מינון.

ברן® מס' רישוי: הצ/1778

 • שם נפוץ:

  פראקוואט

 • שם כימי:

  1,1 ' -dimethyl-4,4 ' -bipyridinium ion;

    present as the di-chloride salt or dimethyl sulfate salt

    (discontinued).  

 • מאפיינים:

  גבישים שקופים. סוג פורמולציה: תרכיז מסיס.

bottom of page