top of page

שימושים:  קוטל חרקים ואקריות בעל פעילות סיסטמית המיועד לשימוש בדגנים, תירס, כותנה ועצי פרי במקומות בהם יש נגיעות קשה של חרקים מוצצים.

קונפימור לשיווק ליצוא בלבד

 • שם נפוץ:

  אימידקלופריד 

 • שם כימי:

  1-(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-

  ylidenamine (IUPAC).

 • מאפיינים:

  מוצק גבישי . סוג פורמולציה: תרכיז רחיף, תרכיז מתחלב ואבקה מסיסה.

bottom of page