top of page

שימושים:  קוטל חרקים ואקריות בעל פעילות סיסטמית המיועד לשימוש בדגנים, תירס, כותנה ועצי פרי במקומות בהם יש נגיעות קשה של חרקים מוצצים

אימידקלופריד

  • שם נפוץ:

    אימידקלופריד

  • שם כימי:

    1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin- 2-ylideneamine.

  • מאפיינים:

    מוצק גבישי . סוג פורמולציה: תרכיז רחיף, תרכיז מתחלב ואבקה מסיסה.
bottom of page