top of page

שימושים: חומר הדברה טבעי המיועד לחקלאות האורגנית. יעיל כנגד טווח רחב של פטריות, מחלות בגידולים כגון: תבלינים,ענבים, תותים, מלפפון, עגבניה, פלפל וגידולי   חממה . ניתן לשימוש במקביל לקוטלי חרקים יחד עם אבמקטין.

NeemBee - מס' רישוי הצ-4027 מס' רישוי לחקלאות אורגנית הצ-7448

  • רכיבים:

    שמן מרגוסה ומיצויים צמחיים.

  • מאפיינים:

    תרכיז מתחלב צמיגי חום.

bottom of page